woning isoleren

Je woning isoleren? Dit moet je weten!

Heel wat mensen worden tegenwoordig geconfronteerd met hoge vaste kosten. In het bijzonder het energieverbruik vormt op dat vlak een zeer belangrijke boosdoener. Voor veel van deze mensen geldt dat ze naarstig op zoek zijn naar een mogelijkheid om deze vaste kosten terug te dringen. Daarvoor kan er onder meer worden overwogen om de woning te isoleren. Werd er met andere woorden isolatie geplaatst en hoe efficiënt is die isolatie tegenwoordig nog? Het optimaliseren van de isolerende eigenschappen van een pand kan er in de praktijk hoe dan ook voor zorgen dat je kan rekenen op een stevige besparing op de energiefactuur.

Waar rekening mee houden bij je woning isoleren?

Het optimaal terugdringen van het energieverbruik in je woning is in de praktijk alleen maar mogelijk wanneer er grondig aandacht wordt besteed aan de isolatie die wordt voorzien. Voor heel wat mensen geldt dat zij er eigenlijk nog altijd vanuit gaan dat het voldoende is om gewoon het dak van hun woning te isoleren. De meeste warme lucht verlaat hier namelijk toch de woning? Dat is op zich wel correct, alleen wordt er dan geen rekening gehouden met de baan die de warme lucht aflegt.

Van warme lucht is bekend dat ze over een stijgende werking beschikt. Dit betekent concreet dat ze eigenlijk van aan de vloer via de muren helemaal de weg aflegt richting het dak. Wanneer het dak niet is geïsoleerd zal de warme lucht inderdaad hier de woning verlaten. Echter zal een significante hoeveelheid aan warme lucht reeds eerder zijn ontsnapt. Dit bijvoorbeeld via de vloer, maar ook via de muren of bijvoorbeeld de beglazing waarvan sprake is. Vergeet bij een woning isoleren dus ook niet om naar de andere onderdelen buiten je dak te kijken. Ook het vervangen van je enkele beglazing door dubbel of hoogrendementsglas kan interessant zijn.

Je woning isoleren? Vergeet ook de ventilatie niet!

Ga je, je woning isoleren? Dan is het ook altijd van belang om rekening te houden met de ventilatie. Veel mensen doen dit niet waardoor ze binnen de kortste keren worden geconfronteerd met bijvoorbeeld vochtproblemen. Het spreekt namelijk voor zich dat een goed geïsoleerde woning zowat alle warme lucht en dus ook de waterdamp vasthoudt. Om ervoor te zorgen dat deze geen grip kan krijgen op bijvoorbeeld de muren en het plafond van de woning is een grondige ventilatie vereist. Het realiseren van een grondige ventilatie kan op verschillende manieren gebeuren. Wanneer je hier meer over te weten wil komen kan je, je ook even verdiepen in de artikelen die zijn gepubliceerd op de website Klimaatzone.

Wat is een nul op de meter woning?

Het grondig isoleren van een woning kan een zeer belangrijke bijdrage leveren voor wat het terugdringen van het energieverbruik betreft. In het meest optimale geval zou er zelfs kunnen worden toegewerkt naar het realiseren van een zogenaamde ‘nul op de meter woning’. Het gaat hierbij zoals de naam reeds aangeeft om een woning waarbij het netto energieverbruik tot nul wordt gereduceerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er gebruik gemaakt van:

  1. Energiebesparende voorzieningen;
  2. Energieopwekkende voorzieningen;

Het gebruik van verschillende concrete systemen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en / of zonneboilers kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor een nul op de meter woning geldt dat ze op jaarbasis per saldo dus over een gemiddeld energieverbruik van nul dient te beschikken. Het betreft hier voor alle duidelijkheid alle energieverbruiken die op de energiemeters in de woning afgelezen kunnen worden. Dit heeft als gevolg dat de woning er op jaarbasis in moet slagen om net zoveel energie te verbruiken als er lokaal (op een duurzame manier!) wordt opgewekt.