Wat is hyper-automation en wat kan het voor jouw organisatie betekenen?

Bij hyper-automation worden verschillende technieken gebruikt om bedrijfsprocessen te automatiseren. Een belangrijke techniek binnen het hyper-automation domein is Robotic Process Automation (RPA). Met RPA kunnen bedrijven saai en routinematig werk automatiseren. Maar sommige bedrijfsprocessen hebben meer nodig dan dat: denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsproces waar facturen moeten worden ingelezen.

In dat geval heb je Document Understanding nodig om deze facturen te kunnen omzetten naar gestructureerde tekst. Het combineren van RPA en Document Understanding is een voorbeeld van hyper-automation. Maar het gaat verder dan dat. Bedrijven die hyper-automation succesvol willen inzetten moeten over de traditionele bedrijfssilo’s heen kijken. Want hyper-automation vergt een holistische end-to-end benadering van processen.

Voor de klant maakt het immers niet uit dat de finance afdeling verantwoordelijk is voor een gedeelte van het proces, en de klantenservice voor het tweede gedeelte. De klant wilt gewoon dat zijn probleem snel wordt opgelost. Deze holistische benadering is vaak moeilijker om te implementeren dan het combineren van technieken.

Voordelen van hyper-automation

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk het verhogen van de efficiëntie van een organisatie. Door het automatiseren van bedrijfsprocessen wordt de organisatie efficiënter en bespaart men kosten. Maar er zijn ook veel andere voorbeelden, denk maar eens aan een klant die zijn vraag sneller beantwoord ziet worden door een chatbot. Of een medewerker die niet langer geestdodend werk hoeft uit te voeren.

Door te automatiseren gaan medewerkers ook op een andere manier naar bedrijfsprocessen kijken, in plaats van zich enkel te richten op het door hen uit te voeren proces. Hierdoor kan de organisatie als geheel innovatiever worden.

Nadelen van hyper-automation

Natuurlijk kan er in het begin wel weerstand zijn bij medewerkers om mee te gaan met de veranderingen. Oudere medewerkers kunnen het niveau van de digitale transformatie misschien niet bijhouden.

Dit soort bezwaren kunnen makkelijk worden weggenomen door medewerkers te informeren en te trainen om met nieuwe technieken om te gaan.

Waar te starten?

Robotic Process Automation is een goede manier om te starten voor bedrijven met grotere ambities. Wellicht kun je starten met het aanbieden van een RPA training aan je medewerkers om hen te laten kennismaken met deze nieuwe wereld?