Hoe bepaal je de strategie van je onderneming?

Het spreekt voor zich dat er door de jaren heen behoorlijk wat bedrijven op de markt zijn verschenen. Nog steeds is dit een fenomeen dat zich elke dag volstrekt. Veel van deze bedrijven blijken de tand des tijds helaas niet te kunnen doorstaan. Niet zelden is dat het gevolg van het feit dat er geen goede ondernemingsstrategie werd bepaald. Het zonder concrete doelstelling of strategie introduceren van een bedrijf op de markt kan er dan ook voor zorgen dat je een sprong in het duister waagt. Wil jij wel goed voorbereid een bedrijf op de markt lanceren? Ben je daarom op zoek naar concrete informatie over hoe je ondernemingsstrategie te bepalen? Lees dan snel verder!

Hou rekening met de 6p’s of de zogenaamde ‘marketingmix’

Er bestaan tegenwoordig tal van verschillende manieren om een ondernemingsstrategie te kunnen bepalen. Heel wat hulpmiddelen of instrumenten die hiervoor door de jaren heen op de markt zijn verschenen zijn ook uitermate nuttig gebleken. In principe kan er worden gesteld dat de marketingmix uit zes verschillende onderdelen bestaat. We maken hierbij een onderscheid tussen:

  1. Het product dat wordt aangeboden;
  2. De prijs die in rekening wordt gebracht;
  3. De plaats waar het product wordt aangeboden;
  4. Het personeel dat betrokken is bij de onderneming;
  5. Het hanteren van een eventuele promotie;
  6. De manier waarop de onderneming en het product wordt gepresenteerd;

Wanneer er rekening wordt gehouden met deze bovenstaande 6ps kan er worden vastgesteld dat je grondig na gaat denken over elk belangrijk aspect van je onderneming. Je wordt daarbij als het ware geforceerd om verder te kijken naar je eigen sterke troeven. Natuurlijk zijn deze van belang, maar je moet je ook bewust zijn van de concurrentiële eigenschappen die gelden binnen de markt waarin jij actief bent. Uitgaan van je eigen sterkte is waardevol en kan je een heel eind brengen, maar je bewust zijn van hetgeen er zich allemaal binnen jouw marktsegment afspeelt is ook belangrijk.

Het uitvoeren van een SWOT Analyse

Een andere tool die je kan helpen bij het bepalen van je ondernemingsstrategie is de zogenaamde SWOT Analyse. Eigenlijk betreft het hier een hulpmiddel dat bestaat uit drie verschillende onderdelen. Het gaat hierbij concreet om:

  1. Interne analyse;
  2. Externe analyse;
  3. Confrontatiemix;

Voor de interne analyse geldt dat ze bestaat uit het identificeren evenals classificeren van niet alleen de sterkten, maar ook de zwakten van het bedrijf in kwestie. Voor de externe analyse geldt dat er eveneens sprake is van zowel identificeren als classificeren. Hierbij gaat het dan echter om de kansen evenals bedreigingen waar de organisatie mee kan worden geconfronteerd. Tot slot is er nog de confrontatiemix. Deze bestaat zoals de naam reeds een beetje aangeeft uit de verhouding tussen de sterkten en zwakten enerzijds en de kansen en bedreigingen van een bedrijf anderzijds.

Indien je ervoor kiest om een SWOT Analyse uit te voeren zal je dan ook kunnen vaststellen dat je in één klap een zeer waardevol beeld zal krijgen van zowel je eigen onderneming als de markt waarbinnen ze actief is. Dit kan van onschatbare waarde zijn, zowel op korte als op lange termijn.

Het bepalen van je ondernemingsstrategie bepaald ook je toekomst

Als onderneming zal je altijd bepaalde risico’s moeten nemen. Ondernemen op zich vormt tegenwoordig eigenlijk reeds een behoorlijk risico. Door een goede ondernemingsstrategie te bepalen zal je kunnen vaststellen dat je een significant deel van de risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd kan inperken. Bovendien hoeft dit ook helemaal geen probleem te zijn. Door de jaren heen zijn er namelijk verschillende zeer bruikbare tools op de markt verschenen die dit mogelijk maken. Verspreid over deze pagina hebben we je reeds enkele krachtige hulpmiddelen voor het bepalen van je ondernemingsstrategie voorgesteld. Probeer hier handig gebruik van te maken en creëer op die manier een belangrijke meerwaarde voor de toekomst van jouw onderneming!