Alles wat je moet weten over VCA en het VCA certificaat

De afkorting VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. Het doel van VCA is om ervoor te zorgen dat de veiligheid op de werkvloer kan worden verbeterd. Er zijn verschillende zaken waar VCA de nadruk op legt. Ze zorgt er in de praktijk dan ook voor dat niet alleen werkgevers, maar ook werknemers zich bewust worden van de gevaren waar ze op de werkvloer mee geconfronteerd kunnen worden. Bovendien kan er door middel van het VCA certificaat duidelijk worden aangetoond of een bedrijf voldoet aan de geldende veiligheidseisen of niet. Anderzijds kan een dergelijk certificaat eveneens duidelijk maken dat een werknemer op de hoogste is van de geldende veiligheidsregelgeving.

Waarin schuilt het belang van VCA?

Verschillende onderzoeken die werden uitgevoerd door de jaren heen hebben aan het licht gebracht dat een groot aantal van de bedrijfsongevallen voorkomen kan worden. Wanneer er zich een bedrijfsongeval voordoet brengt dit in de praktijk verschillende problemen met zich mee. In eerste instantie zijn er de financiƫle problemen.

Daarnaast kan er bij een ongeval veroorzaakt op de werkvloer ook sprake zijn van een ernstig lichamelijk letsel. Het behalen van het VCA diploma kan ervoor zorgen dat een groot aantal arbeidsongevallen perfect voorkomen kunnen worden. Dit omdat de medewerker of leidinggevende in kwestie perfect op de hoogte is van de relevante regelgeving op het gebied van veiligheid.

Concreet zorgt het volgen van een VCA opleiding of cursus ervoor dat het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Op deze manier wordt het risico om door onwetendheid geconfronteerd te worden met een ongeval op de werkvloer aanzienlijk verkleind.

Wat zijn de werkvelden waar VCA zich precies op richt?

Het volgen van een VCA cursus zou in de praktijk voor elke werknemer of medewerker interessant kunnen zijn. Dit gezegd hebbende is het zo dat bij VCA certificering toch de focus komt te liggen op de meer risicovolle werkvelden. Ook wanneer een werknemer potentieel risicovolle werkzaamheden dient uit te voeren kan hij (of zij) sterk gebaat zijn bij het volgen van een VCA opleiding. Enkele voorbeelden van werkvelden waarvoor VCA certificering op z’n minst sterk wordt aangeraden zijn:

  • Chemische industrie;
  • Bouwkundige bedrijven;
  • Bedrijven die aan vrachtvervoer doen;
  • Ondernemingen gespecialiseerd in steigerbouw;
  • De werktuigbouwkunde sector;
  • Bedrijven die actief zijn binnen de farmaceutische industrie;

VCA is in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zeker en vast niet nieuw. Het werd dan ook reeds in het leven geroepen in het jaar 1994. Ze ontstond uit een initiatief van aannemers evenals vertegenwoordigers van de petrochemische industrie. In eerste instantie was het de bedoeling om op deze manier een onafhankelijk toetsingssysteem op te zetten waarmee het veiligheidsbeleid van bedrijven kon worden gecontroleerd. Door de jaren heen hebben we echter kunnen vaststellen dat VCA is uitgegroeid tot niet alleen de bekendste, maar tevens ook de meest gevraagde vorm van certificering op het gebied van veiligheid.

Geldt er een wettelijke verplichting voor VCA?

Indien je een samenvatting vol VCA raadpleegt zal je meteen kunnen vaststellen dat de inhoud van een VCA opleiding voor heel wat werknemers ongelofelijk belangrijk kan zijn. Ondanks dit gegeven is het niet zo dat er voor het volgen van een VCA opleiding of het behalen van het VCA certificaat een wettelijke verplichting geldt. Eigenlijk is het dan ook geheel aan de onderneming (of de medewerker) in kwestie om te bepalen of hij of zij al dan niet een dergelijke cursus gaat volgen.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting kunnen we wel stellen dat houder zijn van een VCA diploma toch langzaam maar zeker de norm wordt binnen verschillende bedrijfstakken. Daarbij komt het ook niet zelden voor dat ze wordt beschouwd als een harde eis om een bepaalde baan te kunnen bemachtigen. Houder zijn van een VCA certificaat zou er dan ook in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat je over een extra voordeel beschikt op de jobmarkt.