Hoeveel dieren zijn er op de wereld?

Als mensen delen we deze planeet met een gigantisch aantal dieren. Veel van deze dieren zijn bij iedereen uiteraard wel bekend. Iedereen weet bijvoorbeeld wel wat een hond of een kat is en kent een olifant en een giraf. Er zijn echter ook bijzonder veel dieren waar we op moment van schrijven nog eigenlijk zo goed als niets over weten. Van de in totaal 7,77 miljoen verschillende diersoorten (jawel je leest het goed) die er zouden bestaan zijn er op moment van schrijven slechts een fractie beschreven. Dat zorgt ervoor dat de wetenschap in de komende jaren nog ongelofelijk veel werk te wachten staat. Wil jij graag meer te weten komen over het aantal dieren die er op onze planeet zijn terug te vinden? Dan moet je, je zeker en vast even in de onderstaande informatie verdiepen.

Hoeveel dieren zijn er in Nederland terug te vinden?

De vraag “hoeveel dieren zijn er op de wereld” is er uiteraard nog maar één die vaak wordt gesteld. Het is namelijk één ding om te weten hoeveel dieren er zijn terug te vinden op onze planeet in het algemeen. Een compleet andere vraag is echter hoeveel diersoorten er in ons land woonachtig zijn. Ook deze cijfers zullen wellicht weten te verbazen. Ondanks het feit dat het natuurlijk een veel beperktere hoeveelheid is dan de wereldwijde populatie van diersoorten is het aantal toch aanzienlijk. In totaal geldt voor Nederland dan ook dat er hier naar verwachting ongeveer 45.000 eukaryoten zijn terug te vinden. Eukarywat…?

Eukaryoten zijn organismen die beschikken over één celkern. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid niet alleen maar om diersoorten. We moeten dan ook op dit vlak de volgende onderverdeling maken:

  • Ongeveer 27.000 verschillende soorten dieren;
  • Ongeveer 10.000 verschillende soorten schimmels;
  • Ongeveer 3.600 wieren en algen;
  • Ongeveer 2.200 macroscopische plantensoorten;

Ondertussen hebben we dus niet alleen de vraag “hoeveel dieren zijn er op de wereld” beantwoord. Daarnaast hebben we je ook een inzicht gegeven in het aantal diersoorten die je op Nederlandse bodem aantreft. Van alle verschillende dieren die er bestaan op onze planeet kunnen we vaststellen dat er eigenlijk slechts een fractie van zijn gedocumenteerd. Hoe komt dat precies? Zeer eenvoudig. Verschillende dieren zijn immers niet zo goed bereikbaar en aldus ook niet goed te bestuderen.

Hoe komt het dat nog zoveel dieren niet beschreven zijn?

Het observeren van dieren die op het land leven en met het blote oog zichtbaar zijn is in principe geen enkel probleem. Van deze dieren is het merendeel dan ook wel geweten. Het spreekt echter voor zich dat er ook nog heel wat andere dieren op onze planeet leven die we niet zomaar met het blote oog kunnen waarnemen. Voor andere dieren geldt dan weer dat dit wel mogelijk is, maar ze op plaatsen leven die voor ons als mensen en dus ook voor wetenschappers niet zo goed bereikbaar zijn.

Een belangrijk voorbeeld van bovenstaande zijn de diepste krochten van onze oceaan. Ondanks het feit dat we steeds meer te weten komen over het leven dat zich bevindt op de grootste dieptes van onze planeet geldt dat zeker nog niet voor alle dieren. Niet alleen zal hier de komende jaren nog veel onderzoek naar moeten gebeuren, daarnaast zullen er ook wellicht nieuwe technieken moeten worden uitgevonden op het leven op grote diepte te kunnen bestuderen.

Het onderwerp “hoeveel dieren zijn er op de wereld” gebruiken voor je spreekbeurt

De vraag “hoeveel dieren zijn er op de wereld” is er één die ongelofelijk veel mensen reeds vele jaren weet te fascineren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze vaak wordt gebruikt als uitgangspunt voor het maken van een spreekbeurt. Ben jij dit eveneens van plan? Dan zal je ongetwijfeld heel wat interessante informatie ontdekken over heel wat dieren waarvan je het bestaan niet eens afwist.