Extra geld verdienen met samenvattingen verkopen

De interesses waar we als mensen over beschikken kunnen in de praktijk zeer sterk uiteenlopend zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de ene persoon zeer gefascineerd kan zijn van auto’s terwijl de ander er helemaal niets van wil weten. Het verschil in interesses en kennis waar we als mensen over beschikken is in de praktijk eigenlijk best interessant. Wanneer je op een bepaald ogenblik beslist om jouw kennis en passie te delen met anderen zou je daar zelfs zomaar een aardige extra boterham aan kunnen verdienen. Wil jij ook graag de kennis waar jij over beschikt kunnen “monetizen”? Dan is het zeker interessant om even de onderstaande informatie door te nemen.

Wat zijn samenvattingen eigenlijk?

Doorheen je studietijd, maar ook daarna is het mogelijk dat je op verschillende momenten een bepaald examen dient af te leggen. Het spreekt voor zich dat je er in eerste instantie voor dient te zorgen dat je hiervoor over voldoende kennis beschikt. Die kennis kan je opdoen door het kopen van allerhande cursussen of studieboeken. Wanneer je deze echter volledig moet gaan instuderen is de kans groot dat de moed je al snel in de schoenen zal zakken. Gelukkig kan het ook anders.

Heel wat mensen verkopen namelijk samenvattingen die ze zelf hebben opgemaakt van een bepaalde cursus. Samenvattingen verkopen levert hun een interessant zakcentje op terwijl jij er als student een ongelofelijke meerwaarde door kan ervaren. In plaats van het moeten instuderen van een vaak honderden pagina’s tellende cursus wordt alle kennis nu op een beknopte(re) manier weergegeven. Het spreekt voor zich dat het studeren hierdoor heel wat vlotter zal verlopen.

Waarom samenvattingen verkopen?

Samenvattingen verkopen kan voor bijvoorbeeld studenten een aardige manier zijn om wat extra geld te kunnen verdienen. Heel wat mensen zijn op zoek naar kwalitatieve samenvattingen omdat ze hun studie een behoorlijk stuk eenvoudiger kunnen maken. Wanneer jij deze kan schrijven kom je dus tegemoet aan een belangrijke behoeften bij veel mensen terwijl je er ook zelf financieel beter van kan worden. Op deze manier sla je dan ook eigenlijk twee vliegen in één klap!

Wanneer kan je ook zelf samenvattingen verkopen?

Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat je er op toe moet zien dat je samenvatting echt interessant kan zijn voor de mensen die ze gaan kopen. Het spreekt voor zich dat mensen een bepaalde som moeten betalen voor het kopen van jouw samenvatting en dat ze dan ook graag waar voor hun geld zullen willen ontvangen. In principe zijn er twee belangrijke factoren die bepalen of jij al dan niet over de mogelijkheid beschikt om samenvattingen te gaan verkopen, namelijk:

  1. De samenvatting die je gaat verkopen dient echt kwalitatief te zijn;
  2. De leerstof opgenomen in de samenvatting dient actueel te zijn;

Bovenstaande twee punten zijn ongelofelijk belangrijk. Samenvattingen verkopen die je bijvoorbeeld reeds enkele jaren geleden hebt geschreven kan vanaf een bepaald ogenblik niet langer interessant zijn. Waarom niet? Omdat de kans zeer groot is dat de leerstof inmiddels is achterhaald. Zie er dus ook altijd op toe bij samenvattingen verkopen dat de leerstof nog echt actueel is.

Hoe zelf samenvattingen verkopen?

Weet jij perfect te voldoen aan de hierboven aangehaalde aandachtspunten die gelden voor samenvattingen verkopen? Dan zal je natuurlijk op zoek willen gaan naar een mogelijkheid om dit te kunnen doen. Dat is niet zo moeilijk, in tegendeel. Door de jaren heen zijn er op het internet namelijk tal van verschillende websites verschenen die het mogelijk maken om jouw samenvattingen te verkopen. Je dient er wel rekening mee te houden dat je hiervoor geen torenhoge kosten dient te vragen. Gemiddeld is het dan ook zo dat er voor een samenvatting een prijs wordt gevraagd van ongeveer drie euro. Je bent uiteraard niet verplicht om je hieraan te houden. Vraag je echter een hogere prijs? Dan is het zomaar mogelijk dat je, je samenvattingen niet zal kunnen verkopen.